تبلیغات

تمبر تصادفی

آمار سایت
بازديدهاي امروز: 237
بازديدهاي ديروز: 386
کل بازدیدها: 957969

 
 اسکناسهای محمدرضا شاه موجود در این فروشگاه را می توانید درجدول  زیر مشاهده نمایید. در مورد اسکناسهای تک و کمیاب محمدرضاشاه با این فروشگاه تماس بگیرید.

 

سریهای بانک ملی توضیحات
سری اول به غیر از 20 و 100 ریال
سری دوم موجود نمی باشد.
سری سوم به غیر از 500 و 1000 ریال
سری چهارم اسکناسهای این سری موجود است.
سری پنجم اسکناسهای این سری موجود است.
سری ششم اسکناسهای این سری موجود است.
سری هفتم اسکناسهای این سری موجود است.
سریهای بانک مرکزی توضیحات
سری اول اسکناسهای این سری موجود است.
سری دوم به غیر از 500 و 1000 ریال
سری سوم اسکناسهای این سری موجود است.
سری چهارم به غیر از 500 و 1000 ریال
سری پنجم اسکناسهای این سری موجود است.
سری ششم به غیر از 5000
سری هفتم اسکناسهای این سری موجود است.
سری هشتم  
سری نهم به غیر از 1000 و 10000 ریال
سری دهم اسکناسهای این سری موجود است.
سری یازدهم به غیر از 5000 و 10000 ریال
سری دوازدهم به غیر از 1000و5000 و 10000 ریال
سری سیزدهم به غیر از 5000 و 10000 ریال
سری چهاردهم به غیر از  10000 ریال
سری پانزدهم به غیر از  10000 ریال