آدرس:

مشهد مقدس ، میدان تقی آباد ، مجتمع تجاری زیست خاور

طبقه منهای 2  واحد 1145

تلفن تماس :

8597803 0511

 09155015490

09155016021